Spółka zarządzająca ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji dla budowy nowego pasa startowego przed zakończeniem konsultacji społecznych. Ponieważ przetarg dotyczy konkretnego wariantu drogi startowej znaczy to, że spółka Krakówairport już wie jaka będzie decyzja RDOŚ.

Mimo, że nie rozpoczęto jeszcze konsultacji społecznych, które są wymagane do przeprowadzenia tego rodzaju inwestycji, Krakówairport ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji nowej drogi startowej według z góry przewidzianej konfiguracji. Przypomnijmy, że inwestycja o tak dużym oddziaływaniu na środowisko powinna być wcześniej konsultowana na wielu płaszczyznach także z uwzględnieniem interesów mieszkańców , którzy w największym stopniu odczują konsekwencje tej inwestycji. Krakówairport rozpoczął już spotkania informacyjne a nie konsultacje – przedstawiciele lotniska podkreślają to na każdym spotkaniu. Prawdopodobnie prawo pozwala na to aby spółka podjęła ryzyko wykonania dokumentacji mimo, że nie ma jeszcze decyzji RDOŚ, który z zaproponowanych przez Krakowairport wariantów budowy drogi startowej zostanie zaaprobowany. Dziwi natomiast zachowanie Zarządu spółki , która mimo braku decyzji RDOŚ ryzykuje marnotrawstwem środków finansowych. Mieszkańcy czują się lekceważeni bo z jednej strony mówi się o konsultacjach a z drugiej już decyzje zapadły. Pomimo nietransparentnego procesu inwestycyjnego Krakowairport jest pewna, że wybrany do przetargu wariant pasa startowego zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, inaczej trudno byłoby o zgodę Zarządu spółki na uruchomienie przetargu. Tu należałoby postawić zasadnicze pytanie mianowicie po co Krakowairport chce organizować konsultacje z mieszkańcami ? Na tą chwilę odpowiedź na to pytanie jest tylko taka, że spółka musi dopełnić formalnych wymogów stawianych przez prawo.

Poproszony o komentarz do tej sprawy Pan Bogdan Połomski – Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko z RDOŚ w Krakowie odmawia udzielenia komentarza w tej sprawie.

Link do informacji o przetargu znajduje się pod adresem: LINK

 

Aktualizacja:

Jak informuje nasz czytelnik przetarg ogłoszony przez Lotnisko dotyczy nie tylko wykonania dokumentacji projektowej ale również uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień z wyjątkiem decyzji środowiskowej.

Zamówienie w szczególności obejmuje wykonanie przez Wykonawcę:

uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych odpowiednimi przepisami uzgodnień i opinii, ……………………. a także pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, za wyjątkiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, rozumianej w myśl Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672);

Harmonogram prac wygląda następująco:

  • kwiecień 2017 – podpisanie umowy
  • kwiecień 2017 – październik 2018 , przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń.
  • prawdopodobnie wiosna 2019 rozpoczęcie budowy.