Spotkanie informacyjne i dyżury prawników w Ożarowicach.
(UWAGA AKTUALIZACJA – patrz informacja w tekście poniżej)

W ubiegłą niedzielę (31.07.16), na zaproszenie Wójta Gminy Ożarowice – Pana Grzegorza Czapli, współpracujący z naszym Stowarzyszeniem prawnicy, spotkali się z mieszkańcami Ożarowic i okolicznych miejscowości, objętych obszarem ograniczonego użytkowania ustanowionym dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja była bardzo wysoka.

Podczas spotkania adwokat dr Michał Basiński przedstawił najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania i związane z jego ustanowieniem uprawnienia i ograniczenia dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębie tego obszaru, a także podzielił się z obecnymi swoimi doświadczeniami nabytymi przy okazji prowadzenia spraw sądowych przeciwko innym lotniskom.

Zebrani na spotkaniu mieszkańcy mieli wiele pytań odnośnie przysługujących im praw oraz samej procedury zgłaszania i dochodzenia swoich roszczeń. Niestety, z uwagi na ograniczenia czasowe, nie wszystkim udało się uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich problemy.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, wspólnie z władzami Gminy postanowiliśmy, że nasi prawnicy będą udzielać bezpłatnych porad dotyczących kwestii związanych z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. Prawnicy będą dyżurować w Ożarowicach dwa razy w tygodniu przez cały sierpień, a w razie potrzeby także przez pierwsze dwa tygodnie września.

Dyżury będą odbywać się w każdy poniedziałek od godziny 7.30 do 15.00 oraz w każdy czwartek od godziny 12.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje na temat dyżurów można uzyskać także w Urzędzie Gminy w Ożarowicach.

Serdecznie zapraszamy!