Kilka tygodni temu zwróciliśmy się do Przewodniczącej Rady Gminy Zabierzów Pani Kwaśnik o odczytanie Oświadczenia na sesji Rady Gminy. Jak już pisaliśmy Pani przewodnicząca nie zgodziła się na to. Przypomnijmy, że oprócz wniosków mieszkańców informowaliśmy, że nasze Stowarzyszenie oczekuje zajęcia stanowiska przez kandydatów do Rady Gminy jak i Wójta. W oświadczeniu podaliśmy nawet adres email do kontaktu aby każdy kandydat mógł zająć stanowisko. Przypominamy fragment oświadczenia:

Szanowni Państwo, wkrótce odbędą się wybory do władz samorządowych, będziemy bacznie się przyglądać działaniom kandydatów do Rady Gminy oraz stanowisku Wójta w zakresie jaki dotyczy niniejszej sprawy. Chcę bardzo mocno podkreślić, że dla mieszkańców Rząski, Szczyglic i Balic sprawa budowy nowej drogi startowej jest najważniejszą kwestią do rozwiązania na najbliższą kadencję. Wszystkich kandydatów chcących zająć stanowisko prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie internetowej przyjaznelotniska.pl lub bezpośredni kontakt na adres email kontakt(at)przyjaznelotniska.pl

Według stanu na dzień 17 października 2018 brak reakcji ze strony Radnych zw yjątkiem Radnego Wojciech Stępnia, który zgodził się na udzielenie informacji w zakresie jakim przysłużył się mieszkańcom w sprawie budowy pasa startowego na lotnisku. Podobną zgodę otrzymaliśmy od Pani Wójt Elżbiety Burtan. Pan Cywicki zgodził się tylko na umieszczenie informacji o proteście na swojej tablicy Facebook. Poniżej podsumowanie działań Pani Wójt oraz Radnego Wojciecha Stępnia. Jeśli ktoś z Państwa Radnych uważa , że podane informacje są nieprawdziwe bardzo proszę o informację.

Aktywność Pana Radnego Cywickiego

 • Opublikowanie komunikatu Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska na stronie Facebook

Aktywność PanI Wójt Elżbiety Burtan

 • Wójt Gminy w dniu 22 czerwca 2016 r. skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew przeciwko Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach o uchylenie uchwały Nr 8/3/2016 Wspólników tej spółki, podjętej w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu pn.: „Plan Inwestycyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. na lata 2015-2023, Styczeń 2016 / Aktualizacja: Marzec 2016”. Następnie wystosował apelację wobec wyroku zapadłego w tej sprawie.
 • W między czasie Wójt Gminy Zabierzów, reprezentując jednostkę samorządu terytorialnego włączył się aktywnie do postępowanie środowiskowego, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w tym celu zlecił na potrzeby postępowanie przygotowanie stosownych opinii i analiz
 • W tym okresie zarówno na spotkaniach jak  i pisemnie Wójt Gminy Zabierzów postulował do Portu Lotniczego o zainstalowanie urządzeń ograniczających emisję hałasu, w tym także wprowadzenie tzw. cichych startów i lądowań samolotów jako programu wdrożonego wspólnie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
 • W ostatnim czasie w ślad za sugestiami mieszkańców wystąpił również o wprowadzenie zakazu nocnych startów i lądowań samolotów w ramach ciszy nocnej – pismo zostało także skierowane do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Jednocześnie Wójt Gminy Zabierzów wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podjęcia działań, mających na celu zbadania konstytucyjności specustawy lotniskowej, dozwalającej na skrócenie procedury inwestycyjnej kosztem praw i wolności człowieka i obywatela
 • Kontynuując korespondencję urzędową Wójt Gminy Zabierzów skierował pismo do Sejmiku Województwa Małopolskiego w przedmiocie poszerzenia strefy ograniczonego użytkowania

 

Aktywność Pana Radnego Wojciecha Stępnia

 • 07 maja 2013r rozpoczęcie działań dotyczących sprzeciwu budowy nowego pasa startowego, w wyniku podjętych działań 31maja 2013r została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie rezolucji dotyczącej budowy drugiego pasa startowego
 • w wyniku podjętych działań 31maja 2013r została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie rezolucji dotyczącej budowy drugiego pasa startowego
 • 31 marca 2016r opracowanie uchwały w sprawie rezolucji dotycząca planowanej budowy nowego pasa,
 • 11 lipiec 2016r kolejny projekt uchwały dotyczącej j/w
 • 27 lipca przygotowanie uchwały i jej przyjęcie w sprawie kontynuowania działań przez Wójta Gminy w związku z planami rozbudowy lotniska i ograniczenia hałasu wokół lotniska i drogi S7,
 • inicjatywa w Radzie Gminy dotycząca przeznaczenia środków na dodatkowe ekspertyzy,
 • systematyczne kontakty w tej sprawie z gminą i władzami lotniska, wspólne działania z mieszkańcami np. udział w rozprawie.