Rozmowa z pracownikami RDOŚ Kielce (Pani Monika Mogielska oraz Iwona Kędzierska-Gębska) na temat wydanej przez organ zgody na nadanie rygoru natychmiastowej wykonywalności na realizację inwestycji dla MPL Kraków Balice. Wskazane osoby zostały poinformowane prawnych i społecznych konsekwencjach decyzji. Przede wszystkim decyzja bedzie mieć bardzo negatywne konsekwencje dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej , która zgodnie z Art 37 indeks 1 poniesie koszty realizacji tej inwestycji, przypomnijmy, że chodzi o budowę drogi startowej wg tzw wariantu północnego. Stowarzyszenie konsekwentnie stoi na stanowisku, że zostanie wyczerpana pełna ścieżka prawna w celu udowodnienia, że decyzja urzędników RDOŚ Kielce została podjęta niezgodnie z wymogami ustawy. Skutki prawne decyzji pracowników RDOŚ Kielce uderzą bezpośrednio w PAŻP zatem w ocenie prawników Stowarzyszenia mogło dojść do naruszenia interesu publicznego w związku z tym Stowarzyszenie zamierza skierować zawiadomienie do CBA o czym pracownicy RDOŚ Kielce zostali poinformowani.