Mieszkańcy coraz bliżej decyzji o przeprowadzaniu protestu na lotnisku. Wszystko to na skutek kompromitującej dezycji urzędników RDOŚ Kielce, kórzy wydali zgodę na realizację inwestycji budowy nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach. RDOŚ Kielce stał się adwokatem lotniska zamiast realizować ustawowe obowiązki. Prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem ocenili uzasadnienie decyzji jako niemerytoryczną i nie spelniającą wymogów prawnych. Mieszkańcy nie kryją oburzenia na rażące ich zdaniem zaniedbania pracowników RDOŚ Kielce. Zaniechanie dowodzenia prawdy materialnej przez RDOŚ Kielce po otrzymaniu bardzo licznych zgłoszeń strony społecznej jest uwłaczające wobec KPA. RDOŚ Kielce naruszył tym samym art. 7 i 77 $1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stowarzyszenie podjęło już pierwsze kroki wysyłając stosowne zawiadomienie do CBA. W kolejnym kroku podejmiemy działania wobec samych urzędników.