Prowadzący wywiad z Panem Włoszkiem zaczyna od laurki – samopochwały dla dokonań Pana Prezesa, żeby po chwili rozpocząć propagandę, która tym razem ma postawić Pana Prezesa w roli obrońcy urzędników jak mówi różnych instytucji. Kiedy redaktor Radia Kraków pyta prezesa o konsekwencje decyzji czyli możliwość narażenia państwa na gigantyczne odszkodowania ten odpowiada „przypuszczam, że Pan Redaktor mówi o Obszarze Ograniczonego Użytkowania, który zgodnie z przepisami już dziś funkcjonuje na krakowskim lotnisku, procesy odszkodowawcze trwają …” Pan Prezes najwyraźniej nie zapoznał się z treścią zawiadomienia do CBA, bo zawiadomienie nie ma żadnego związku z Obszarem Ograniczonego Użytkowania. Jeśli tak to zachęcamy Pana Prezesa do zapoznania się, jeśli jest dalej niezrozumiałe to zwrócenie się do prawników Kraków Airport (których na lotnisku nie brakuje) aby to wyjaśnili Prezesowi. Naszym czytelnikom wyjaśniamy, że fakt zatwierdzenia Planu Generalnego, którego głównym trzonem jest wariant północny drogi startowej już spowodował konsekwencje prawne. Mamy oto sytuację, że prywatna spółka (decyzją o przyjęciu Planu Generalnego) spowodowała konieczność obowiązkowej zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mimo, że trzon tego planu – wariant północny drogi startowej- jest jeszcze przedmiotem weryfikacji przez organ, czyli Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Chwilę później Pan Prezes rozpoczyna od serii stwierdzeń, które delikatnie mówiąc bardzo mocno rozmijają się z prawdą. Mowa o spotkaniach informacyjnych i programie akustycznym, który jak mówi spotkał się z pozytywnym przyjęciem wśród mieszkańców okolicznych sołectw. Natomiast w programie jest wyraźnie zapisane, że dotyczy to tylko tych nieruchomości, które są zlokalizowane w OOU . Zatem może Panie Prezesie wyjaśni Pan, które sołectwa otrzymały to dofinansowanie i jaka była skala tych odszkodowań.

Odnośnie zaś spotkań informacyjnych to nie prowadził Pan tylko zorganizował Pan kilka, po jednym spotkaniu w sołectwie. Nie odpowiada Pan na wezwania, pisma, petycje, bał się Pan wyjść do protestujących mieszkańców, nigdy nie spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska. Mieszkańcy bardzo stanowczo – BRAK DIALOGU !!
Uważamy, że taka osoba jak Pan Raodosław Włoszek nie nadaje się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Dowodem na to niech będzie choćby wypowiedź Pana Prezesa, który nie rozumie nawet czego dotyczy zawiadomienie.

Otrzymaliśmy kilkadziesiąt wiadomości – od słuchaczy Radia Kraków w tym również od przeciwników Stowarzyszenia, którzy wyrazili się krytycznie wobec faktu braku obiektywizmu dziennikarza prowadzącego wywiad. Dwa podstawowe zarzuty, które podnoszono to niezrozumienie treści zawiadomienia oraz pominięcie w tym wywiadzie stanowiska przedstawiciela Przyjazne Lotniska. Ostateczną ocenę pozostawiamy czytelnikom. Link do wywiadu z Prezesem Włoszkiem tutaj:

http://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy/radoslaw-wloszek-oskarzenia-stowarzyszenia-przyjazne-lotniska-sa-bezpodstawne/