Uważamy, że niedostatecznie albo w ogóle władze lotniska nie uwzględniły możliwości zablokowania inwestycji już na etapie postępowania środowiskowego. Z informacji jakie juz posiadamy wynika, że decyzja środowiskowa zostanie oprotestowana przez stowarzyszenia z Rząski, Szczyglic i Krakowa. Nasze stowarzyszenie na tą chwilę wstrzymuje się z działaniami jednak w przypadku zatwierdzenia wariantu nowej drogi startowej takiego, że ścieżka podejścia startów i lądowań będzie bardziej niekorzystna dla mieszkańców , także to oprotestujemy. Ponad to z całą pewnością zaprotestują ekolodzy ze względu na unikalną florę i faunę na tym terenie. To wszystko powoduje, że procedura uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej może się przesunąć w czasie o kilkanaście lat tak ja ma to teraz miejsce w przypadku Zakopianki. Lotnisko nie może sobie pozwolić na to aby doprowadzić do sytuacji, w której za kilka lat z powodu niemożności prowadzenia operacji lotniczych na istniejącym pasie zostanie zamknięte. Dlatego proponujemy dwa warianty rozwiązania tego problemu. Pierwszy to remont obecnej drogi startowej, drugi wariant to budowa równoległej drogi startowej przesuniętej nieznacznie w stronę południową – wyliczenia pokazują, że  będą zachowane minima dla najwyższego kodu samolotów jak i lotniska. Każda z zaproponowanych przez nas opcji jest nie tylko korzystniejsza dla mieszkańców ale także dla lotniska o czym w dalszej części pisma.  Opcja druga czyli budowa pasa równoległego pozwoli na wykorzystanie obecnego układu dróg kołowania co także przełoży się na bardzo duże oszczędności. Pewne niedogodności pojawią się w przypadku remontu DS jednak i w tym przypadku dzięki niewielkiej odległości pomiędzy Balicami i Pyrzowicami można zachować ciągłość operacji lotniczych. Przejazd pomiędzy tymi lokalizacjami zajmuje dziś około 1 godziny 15 minut. Część operacji mógłby na podobnych zasadach przejąć port w Jasionce. Wydaje się też iż mozliwe byłoby wypracowanie porozumienia pomiędzy podmiotami przynajmniej dla części pracowników i zatrudnienia ich w tymczasowych lokalizacjach.

Innym bardzo istotnym elementem również pomijanym przez władze lotniska są odszkodowania. Po zmianie kierunku podejścia zostanie wprowadzony nowy OOU, nawet jeśli jego wprowadzenie przeciągnie się do maksymalnie ustawowo dozwolonego okresu to i tak nie uchroni to lotniska przed gigantycznymi odszkodowaniami. Otóż na wspomnianym obszarze przeważającą część mieszkańów stanowi inteligencja. Z naszych analiz wynika, że zdecydowana większość wyczerpie droge prawną do końca.  Praktykowana przez lotniska strategia przeciągania spraw w nadziei, że powód odstąpi po wielu latach w tym wypadku się nie sprawdzi. Szacujemy , że z tytułu odszkodowań lotnisko może stracić nawet 300 milionów złotych, warto przy tej okazji dodać że nowy OOU objął by conajmniej 2000 gospodartw domowych. Dziś lotnisko w Balicach posiada ponad 600 milionów zadłużenia. Zaciąganie kolejnych zobowiązań przy dochodzie netto na poziomie 40 milionów rocznie jest naszym zdaniem brakiem odpowiedzialności.
Nawet pomyślne zakończonie postępowania środowiskowego nie oznacza dla lotniska końca problemów. Otóż proponowany wariant pogorszy znacznie klimat okustyczny na gęsto zaludnionym obszarze. Istnieje bardzo duże ryzyko, że mieszkańcy skutecznie zablokują możliwość wykonywania operacji lotniczych w godzinach nocnych czyli 22:00 – 06:00. Ponieważ nasze lotnisko realizuje wiele rejsów, na które pasażerowie przesiadają się w innych lotniskach może oznaczać ich całkowitą likwidację. Ryzyko wprowadzenia takiego zakazu jest bardzo duże ze względu na niewielką odległość od gęstej zabudowy mieszkaniowej. Praktyka z lotnisk w Eurpie zachodniej pokazuje, że im bliższa lokalizacja lotniska tym większe szanse na wprowadzenie zakazu. Z przykrością informujemy, że obecne władze lotniska w Balicach nie odpowiedziały na żadne nasze prośby na spotkanie co oznacza, że lotnisko nie ineteresuje głos mieszkańców w tej sprawie.

W związku z powyzszym zwracamy się do Państwa z prośbą o zrewidowanie stanowiska a władze Krakówairport do zaprzestania lekceważenia mieszkańców okołolotniskowych miejscowości.