Próba zakulisowego wpływania lobbystów portów lotniczych na sposób wyceny nieruchomości w OOU i sądy powszechne. Sprawa wyszła na jaw dzięki zaangażowaniu środowiska prawniczego i działaniom organizacji pozarządowych.

Poniżej dokumenty wskazujące dobitnie w jak bardzo nie etyczny sposób lobby lotnicze próbuje forsować zmiany w przpisach dotyczących szkód związanych z wprowadzeniem OOU. Z dokumentów wynika, że kilka podmiotów z branży lotniczej korzystając ze wsparcia kadry z UE w Katowicach chce wpłynąć na zmianę przepisów dotyczących zasad wyceny nieruchomości w OOU z wyraźnym wskazaniem , że wynik prac powienien być na korzyść lotnisk.

 

 

Stanowisko wobec obecności lobbystów portów lotniczych w Radzie Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

List Doktora Jana Konowalczuka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do Sędziego Pawła Zdanikowskiego

Program warsztatów metodycznych 28 września 2018r.

Pismo dotyczące realizacji szkolenia dotyczącego „Metodyki ustalania wysokości szkody poniesionej w związku z ustanawianiem Obszarów Ograniczonego Użytkowania dla lotnisk.