Na oficjalnej stronie internetowej spółki zarządzającej lotniskiem możemy przeczytać , co było podstawą decyzji o budowie nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach.

Zacznijmy od cytatu „Kompleksowy remont istniejącego pasa startowego nie pozwoliłby krakowskiemu lotnisku na dostosowanie użytkowanej drogi startowej do obecnie obowiązujących w lotnictwie przepisów. Nie byłoby, między innymi, możliwe zastosowanie przekroju daszkowego (ułatwiającego odprowadzenie wód opadowych). Cały tekst jest dostępny pod adresem http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/nowa-droga-krk,c302/faq,c303/. Jak na wstępie chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nieprawdą jest , że remont drogi startowej według nowych przepisów (wymagania standardu certyfikacyjnego CS-ADR)  musi być wykonany tak aby docelowo uzyskać profil daszkowy. Przepis ten dotyczy nowo budowanych dróg startowych – na przykład lotnisko w Pyrzowicach zbudowało DS o profilu daszkowym. Pozostałe remonty , które wykonano w ostatnich latach – na przykład na lotnisku w Gdańsku przeprowadzono bez zmian profilu DS. Mitem jest także , że konieczne jest wywiezienie obecnej podbudowy gdyż wiadomo, że powszechnie wykorzystuje się istniejącą podbudowę chociażby w sposób jaki zrobiono to w Pyrzowicach gdzie starą drogę startową wyremontowano wykorzystując istniejący materiał

„Przebudowa starej drogi startowej w drogę kołowania została wykonana z zastosowaniem recyklingu – mówi Piotr Mazur, kierownik budowy, Skanska. – Do wykonania podbudowy pod nową drogę kołowania użyliśmy nawierzchni betonowej ze starej drogi startowej. Technologia ta fachowo nazywana jest odprężeniem nawierzchni betonowej. W jej ramach nawierzchnia betonowa zostaje rozdrobniona przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a powstałe w ten sposób kruszywo betonowe jest profilowane, zagęszczane i tworzy podbudowę pod warstwy bitumiczne. Dzięki technologii z zastosowaniem recyklingu nawierzchni betonowej dajemy nowe życie starej drodze startowej – mówi Piotr Mazur”.

Warto dodać , że bieżące remonty drogi startowej na lotnisku w Balicach odbywają się nieprzerwanie, wymieniane są jej elementy bez wpływu na operacje lotnicze. Argumentem koronnym inwestora, który przekreślił możliwość remontu obecnej drogi startowej była potrzeba zmiany profilu na daszkowy – takie informacje trafiły do mediów jak i do urzędników Gminy Zabierzów. Nie ulega więc wątpliwości , że stanowisko MPL Kraków Balice nie jest transparentne. Mieszkańcy podejrzewają nawet , że może to być podyktowane potrzebą uwolnienia gruntów w obecnym śladzie podchodzenia samolotów do lądowania od strony wschodniej o czym mówił na spotkaniu sesji Rady Gminy Zabierzów jeden z mieszkańców.