Na prośbę mieszkańców zamieszczamy treść oświadczenia dla mediów. Forma w jakiej mieszkańcy chcą dotrzeć do mediów wynika jak mówią z braku obiektywnego przedstawiania stanu faktycznego opinii publicznej.  Oświadczenie dotyczy inwestycji budowy nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach.

Jak wynika ze statystyk ruch na lotnisku rośnie w tempie wyższym niż zakładano. Spółka zarządzająca lotniskiem twierdzi , że konieczna jest budowa nowej drogi startowej gdyż obecna wyczerpuje swoje możliwości operacyjne. Mieszkańcy natomiast domagają się remontu obecnej drogi startowej lub wyboru innego wariantu mniej oddziałującego negatywnie na środowisko na przykład wariant rozpatrywany jako możliwy przez firmę Ove Arup ale odrzucony z bliżej nieznanych powodów. Opisywaliśmy lekko zmodyfikowaną wersję pod adresem http://przyjaznelotniska.pl/aktualnosci/wariant-poludniowy-balice-lotnisko/ . Mieszkańcy zarzucają spółce, że nie chce ujawnić ekspertyz i jednocześnie zarzucają RDOŚ iż działa pod naciskiem lotniska. Z kolei władze gminy Zabierzów zaskarżyły do sądu uchwałę MPL Kraków Balice , ,która według pełnomocnika gminy jest niezgodna z przyjętym na terenie gminy planem zagospodarowania. Mieszkańcy podejrzewają, że lokalne media krakowskie nie przedstawiają rzetelnej informacji w obawie przed utratą wpływów z reklam od Kraków Airport.