Mieszkańcy nie mają wątpliwości. RDOŚ Kielce wydając decyzję uległ naciskom potężnemu lobby lotniczemu i politykom, którzy działają także na rzecz lobby a nie środowiska i społeczeństwa. To bardzo zła wiadomość dla mieszkańców – także mieszkańców Krakowa. Mieszkańców Krakowa ponieważ tylko podczas startu samolotu typu boeing 737-800 spalanych jest 2300 kg paliwa. W Balicach takich operacji jest dziś ponad 100 co daje 230 tysięcy kg paliwa dziennie. Decyzja bardzo mocno ingeruje także w układ przestrzenny miasta Krakowa o czym nagłaśniały media.

Niestety sprawdził się najczarniejszy ze scenariuszy. Budowa nowej drogi startowej może się rozpocząć chodź zostało jeszcze mieszkańcom odwołanie do GDOŚ. To jednak w żaden sposób ich nie pociesza  ponieważ panuje powszechne przekonanie , że instytucje te , które powinny stać na straży ochrony środowiska stanęły po stronie lobby lotniczego. Taką tezę można śmiało postawić ponieważ wobec tak mocnych argumentów, które w ocenie prawników powinny być wystarczające dla RDOŚ do odrzucenia raportu MPL Kraków Balice, wyrażenie zgody na realizację inwestycji jest horrendalnym nieporozumieniem. Nie dość , że inwestor nie przedstawił najbardziej korzystnego środowiskowo wariantu – do czego zobowiązuje go prawo to jeszcze nie przedstawił nawet dwóch wariantów, które byłyby realne do wykonania. Otóż każdy, nawet laik po analizie wariantu tzw. centralnego zobaczy, że wariant ten jest wariantem pozornym. Pozornym ponieważ jego realizacja wiązałaby się z wydatkiem kilkuset milionów złotych na budowę płyty postojowej dla lotnictwa wojskowego – innej możliwości nie ma. Pan Jacek Opala osoba prowadząca sprawę z RDOŚ Kielce na rozprawie środowiskowej nie zabrał nawet głosu. Mieszkańcy pytają nas kim jest ów urzędnik, na czyje zlecenie działa ? Dodają: „po co Opala zorganizował ten cyrk? Wycieczka do Krakowa na koszt podatnika? ” Odpowiedzi na te pytania pewnie nigdy nie poznamy. Tak czy owak mieszkańcy są zgodni , to skandaliczna decyzja pozbawiona podstaw prawnych a Pan Jacek Opala zapisał się bardzo negatywnie w historii ich małej ojczyzny. Mieszkańcy apelują do Stowarzyszenia o podjęcie dalszych działań. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu do GDOŚ a potem skierowanie sprawy do Sądu Administracyjnego. Jeśli i to nie pomoże sprawę kierujemy do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jesteśmy przekonani , że w takim scenariuszu konsekwencje niezgodnych z prawem decyzji poniesie niestety nasze Państwo. Tak więc będziemy mieli do czynienia z przypadkiem kiedy to za zgodą Ministra Adamczyka prywatne przedsiębiorstwo realizuje swoje biznesy a za konsekwencje zapłaci podatnik. Materializacja takiego scenariusza jest bardzo duża. Apelujemy więc do ministra Adamczyka po raz kolejny o rewizję stanowiska w sprawie Planu Generalnego. Popełnia Pan olbrzymi błąd, nie rozumie Pan na jak wielkie ryzyko naraża Pan nieświadomą swoich decyzji spółkę jak i skarb Państwa. Pod płaszczykiem potrzeby  realizacji celów komunikacyjnych prowadzi Pan mieszkańców Krakowa, MPL a także skarb Państwa na minę. Niestety to nie jedyna Pańska zła decyzja. Podobnie jest z lotniskiem w Modlinie gdzie decyzje jak pisze Zarząd tamtejszego lotniska były oparte na założeniach politycznych. Budowa CPK natomiast jest rozsądną propozycją ale to jak wiemy nie jest Pański pomysł. Wracając do lotniska w Balicach to jeszcze nie jest za późno na ponowną weryfikacji decyzji. Wydatek 1 miliarda złotych z czego część z pieniędzy podatnika (infrastruktura, za której budowę odpowiada PAŻP) to jest kwota , za którą od zera można zbudować lotnisko w okolicy Chrzanowa wspólne dla Śląska i Aglomeracji Krakowskiej. Byłoby to posunięcie ze wszech miar korzystne dla wszystkich stron. Kraków po uwolnieniu zyskuje tereny , na których można by zbudować osiedla mieszkaniowe przyjazne mieszkańcom i środowisku. Z kolei budowa lotniska od zera pozwoli na prawidłowe zaplanowanie układu lotniska przyjaznego pasażerom. Lokalizacja idealna ze względu na bliskość do trasy kolejowej E33 i autostrady A4. Konsolidacja lotnisk w perspektywie oznacza kilkuset milionowe oszczędności dla podatnika (infrastruktura , której utrzymanie leży po stronie PAŻP) będzie zmniejszona o połowę. Paradoksalnie przeniesienie lotniska w okolice Chrzanowa nie zwiększy znacząco czasu dojazdu do lotniska a dzięki większemu zasięgowi kolejki spowoduje większą dostępność dla mieszkańców z krańców regionu. Wątpimy jednak aby Pan przyznał się do błędu. Zupełnym kuriozum jest też to, że chwali się Pan dokonaniami na kolei a podróż do Krakowa  odbywa Pan samolotem. Będziemy za to zawsze przypominać mediom kiedy problemy, o których piszemy zaczną się materializować. Ten stan będzie trwał tak długo jak długo będzie istnieć lotnisko w Balicach. Akceptacja Planu Generalnego dla Lotniska w Balicach to największe zło jakie mogło się przydarzyć mieszkańcom Krakowa.