Proceder swobodnego interpretowania zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych