W dniu 6 października o godzinie 17:00 rozpocznie się protest przed lotniskiem w Balicach. Jak informują organizatorzy, protest nie jest skierowany w podróżnych ale mają świadomość uciążliwości jakie spowoduje. Dlatego za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia zwracają się z prośbą o informowanie mediów oraz podróżnych aby udali się na lotnisko zanim rozpocznie się protest. Należy się spodziewać dużych utrudnień na lotnisku i na drogach dojazdowych.

Jak tłumaczą mieszkańcy jest to protest ostrzegawczy i jest odpowiedzią na arogancką postawę władz lotniska. Jak mówią lotnisko nie konsultowało z nimi ani władzami Gminy Zabierzów swoich planów inwestycyjnych. Przedstawiciele Gminy Zabierzów zapewniają , że urzędnicy informowali władze lotniska o kształcie miejscowego planu zagospodarowania i ze strony lotniska nie było żadnych uwag co do jego kształtu. Mieszkańcy są oburzeni , wielu z nich zainwestowało oszczędności swojego życia dokonując decyzji o zakupie działki na terenie , który Gmina Zabierzów wyznaczyła jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Niespełna trzy lata po uchwalenia tego planu lotnisko chce zbudować drogę startową, która wymusi zmianę w tym planie. Mieszkańcy są zgodni, że decyzja lotniska o wyborze wariantu północnego oparta jest wyłącznie na czynniku ekonomicznym – nie bierze się pod uwagę ,że rekomendowany wariant jest najbardziej niekorzystny dla mieszkańców zamieszkujących tereny w pobliżu lotniska.

Słychać też coraz więcej głosów mieszkańców , którzy mówią, że sposób w jaki postępuje z nimi lotnisko nie licuje z jego nazwą , dodają, że Jan Paweł II, na pewno stanąłby po ich stronie. Niektórzy z nich wprost mówią nie ukrywając oburzenia, że „lotnisko szarga dobre imię świętego Jana Pawła II.”

Naszym zdaniem decyzja o wyborze wariantu północnego jest tylko pozornie korzystna ekonomicznie. W dłuższej perspektywie spowoduje nasilenie się protestów, znaczne ograniczenie lotów – zwłaszcza w porze nocnej, narazi lotnisko na wielomilionowe odszkodowania. Poza tym podtrzymanie tej decyzji wnosi bardzo duże ryzyko dla realizacji tej inwestycji z uwagi na fakt, że przy tak dużym sprzeciwie lokalnej społeczności i władz gminy Zabierzów (UG Zabierzów skierował do sądu pozew o unieważnienie uchwały zarządu Krakówairport o budowie DS wg wariantów tzw północnego lub centralnego) proces uzyskania pozytywnej opinii środowiskowej dla tej inwestycji może się przedłużyć o kilka do kilkunastu lat co z pewnością naraża lotnisko w Balicach na jego zamknięcie.

Mieszkańcy w ramach kompromisu dopuszczają remont obecnej drogi startowej – wtedy budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół płyty postojowej lotniska lub budowa pasa startowego według tzw wariantu południowego, którego koszt szacowany był na 300 milionów złotych (informacja ze spotkania w siedzibie MPL Kraków Balice w grudniu 2015 roku)