Rażące zaniedbanie RDOŚ

niekompetencja pracowników RDOŚ Kielce doprowadzi do wyginięcia Fiołka Bagiennego w Rząsce