W dniu 28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska i Urządu Marszałkowskiego. Na spotkaniu omówiono szereg zagadnień w tym między innymi kontrowersje wokół planowanej inwestycji budowy nowej drogi startowej na lotnisku w Balicach

 Oficjalna notatka zostanie zamieszczona po jej zatwierdzeniu przez strony.

Spotkanie rozpoczęło się od  przedstawienia najważniejszych problemów, związanych z działalnością lotniska w Balicach. Poruszono między innymi problem nadmiernego hałasu, emisji zanieczyszczenia do środowiska oraz braku konsultacji MPL Kraków Balice z lokalną społecznością w sprawie budowy nowej drogi startowej. Przedstawiciele Stowarzyszenia zaapelowali do Dyrektora Departamentu Skarbu i Gospodarki UMWM Pana Jerzego Kopcia o debatę publiczną lub przynajmniej akcję informacyjną wśród mieszkańców Krakowa na temat wad i zalet tak bliskiej lokalizacji lotniska od Krakowa. Poważną wadą lokalizacji w Balicach jest  skala zanieczyszczeń generowanych przez statki powietrzne. Wskazano przy tym, że wobec planów zwiększenia ruchu na lotnisku do 12 milionów pasażerów wzrośnie także proporcjonalnie emisja zanieczyszczenia hałasem, pyłami itp. Według Stowarzyszenia należy dokonać wnikliwej analizy opłacalności dalszych inwestycji  a to ze względu na duże ryzyko ograniczeń dla operacji lotniczych w przyszłości. Ryzyko nasilenia protestów oraz w szczególności pozwów o odszkodowania może wpłynąć negatywnie na możliwości rozwoju siatki połączeń z podkrakowskiego lotniska tym samym na wynik finansowy spółki. W prognozowanym nowym Obszarze Ograniczonego Użytkowania znajdą się najprawdopodobniej  również dwie szkoły podstawowe w Balicach i Rzasce W szczególności wskazano na braki formalne i merytoryczne dla planowanej budowy nowej drogi startowej jak i kontrowersje z tym związane w kontekście uwolnienia terenów inwestycyjnych pomiędzy Olszanicą a węzłem autostradowym Balice – około 150 hektarów w korytarzu przewietrzania Krakowa. Właśnie forsowany przez lotnisko wariant północny DS pozwoli na uwolnienie wskazanego terenu pod inwestycje biurowe i mieszkaniowe. Według przedstawicieli Stowarzyszenia lotnisko ze względu na poniesione koszty inwestycyjne powinno funkcjonować ale z założeniem, że będzie stopniowo wygaszane a to ze względu na coraz większy negatywny wpływ na mieszkańców Krakowa. Przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili się do Pana Dyrektora Jerzego Kopcia o opowiedzeniu się po stronie mieszkańców i Gminy Zabierzów niezależnie od posiadanych udziałów w sporze pomiędzy lotniskiem a lokalna społecznością. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Kraków będzie się rozbudowywał i co za tym idzie wchłaniał nowe obszary, które dziś leżą poza granicami miasta. Poruszono także problem emisji hałasu z obwodnicy A4 i drogi S52, który nie został uwzględniony w raporcie oddziaływania na środowisko oraz to, że mimo wyroku nakazującego GDDKiA budowę ekranów dźwiękochłonnych budowa jest celowo opóźniana. Przy okazji omawiania grantów przyznawanych przez lotnisko podniesiono kwestię nie płacenia przez MPL podatku od części komercyjnych lotniska. Przedstawiciele Stowarzyszenia wskazali, że jest to forma jałmużny, dla mieszkańców gminy Zabierzów i, że mieszkańcy nie potrzebują takiej pomocy, wystarczy , że przedsiębiorstwo MPL Kraków Balice będzie płacić podatki zgodnie z prawem.  Z tytułu niepłacenia podatków gmina Zabierzów traci co roku co najmniej 6 milionów złotych – to suma, którą podała Pani Wójt Elżbieta Burtan w wywiadach dla TVP Kraków jeszcze przed oddaniem nowej części terminala.

Na koniec spotkania Pan Dyrektor Jerzy Kopeć zobowiązał się do rozmowy z Marszałkiem Kozłowskim i Prezesem Włoszkiem i zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków. Stowarzyszenie i mieszkańcy mają nadzieję na informacje zwrotne po tych rozmowach.

 

Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego z następującymi wnioskami:

Rozpoczęcie budowa ekranów dźwiękochłonnych ograniczających emisję hałasu z płyty lotniskowej lotniska w najbliższym sezonie budowlanym gdyż ta inwestycja nie ma związku z ewentualnymi inwestycjami na lotnisku w przyszłości.

  1. Wprowadzenie zakazu nocnych lotów
  2. Wdrożenie procedury cichych startów
  3. Ponowną analizę wariantów budowy nowej drogi startowej
  4. Debatę publiczną lub kampanię informacyjną na temat oddziaływania lotniska na mieszkańców Krakowa (zanieczyszczenia oraz ograniczenia operacyjne)
  5. Interwencję w sprawie ekranów na fragmencie obwodnicy południowej Krakowa – od węzła Balice i dalej wzdłuż drogi S52.