strajk kolntrolerów PAŻP

strajka kontrolerów lotów, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej