Na prośbę mieszkańców zamieszczamy informacje najczęściej poruszane w uwagach do raportu oddziaływania na środowisko przedstawionego przez MPL Kraków Balice Spółka z o. o.

Tym z Państwa, którzy by chcieli podzielić się swoimi spostrzeżeniami lub uwagami zapraszamy do kontaktu. Można także kontaktować w razie wątpliwości z osobą nadzorującą prace nad raportem w RDOŚ Kielce: Pan Jacek Opala tel. (41) 34 35 340. lub sekretariat.kielce@rdos.gov.pl

 

Uwagi do raportu można wysyłać pod adres

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach 

Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko  

ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

znak sprawy: Znak: OO.4230.1.2016.JS

Zagadnienia do poruszenia w piśmie:

1. Domagać się przeprowadzenia rozprawy środowiskowej mimo, że urząd nie ma takiego obowiązku. Natomiast ze względu na ilość zmian w raporcie taka rozprawa powinna się odbyć.

2. Proszę wskazywać w pismach, że Ove Arup w raporcie nie uwzględnił zaleceń RDOŚ Kraków o uzupełnienie analizy o dodanie wariantu alternatywnego racjonalnego – ten , który jest (centralny) jest pozorny bo wymaga dewastacji infrastruktury wojskowej takiej jak budynki oraz niedawno wyremontowana płaszczyzna postojowa dla samolotów wojskowych, co kosztowało około 200 milionów. Poza tym nadal brak w raporcie wariantu korzystnego dla środowiska

 

1. Lotnisko przedstawiło 2 zamiast 3 wymaganych ustawowo wariantów drogi startowej co jest niezgodne z prawem. Dodatkowo firma Ove Arup , która opracowała warianty dokonała  ich eliminacji bez wnikliwej analizy.

2. Istnieją możliwości budowy drogi startowej równoległej do obecnej  drogi startowej zlokalizowanej pomiędzy istniejącą drogą startową a drogą kołowania. Warunkiem jest budowa w godzinach nocnych . Ten wariant jest możliwy do wykonania co potwierdza analiza wykonana przez niezależnego eksperta , który wykonał ekepertyzę na zlecenie UG Zabierzów
3. Przeszkoda lotnicza tzw górka od strony wschodniej lotniska nie stanowi przeszkody w kontekście możliwości instalacji systemu ILS III na lotnisku. Po pierwsze dlatego, że nawet przedstawiciel Ove Arup wiele razy podkreślał w spotkaniach informacyjnych , że podejście samolotów do lądowania ustala Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  – co jest prawdą. Logiczne jest więc  że twierdzenie na tym etapie iż górka uniemożliwi instalację systemu ILS jest nieprawdziwe. Poza tym na ścieżce podejścia do preferowanego wariantu tzw północnego znajduje się jeszcze wyższe zawyżenie terenu w Rząsce. Możliwości instalacji systemu ILS III powinny być przedstawione przez PAŻP.
4 Lotnisko już dziś generuje kilkaset ton zanieczyszczeń , o których nie ma wzmianki w raporcie. Wobec planów podwojenia liczby pasażerów inwestor powinien dokonać wnikliwej analizy wpływu skoncentrowanych zanieczyszczeń na mieszkańców pobliskich miejscowości.
5. Remont obecnej drogi startowej jest możliwy , mówi o tym analiza wykonana przez eksperta wynajętego przez UG Zabierzów.
6. Na obecnym śladzie podchodzenia do lądowania przeważa zabudowa o charakterze komercyjnym. Zmiana konfiguracji śladu spowoduje znaczne zwiększenie hałasu na obszarach zabudowy mieszkaniowej.
7. Lotnisko w raporcie wskazuje, że preferowany wariant północny będzie wymagał wprowadzenia nowego Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Takie podejście jest nieakceptowalne także prawnie ponieważ taki obszar tworzy się w przypadku gdy wyczerpane są wszelkie możliwe sposoby na zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Tutaj inwestor chce zalegalizować inwestycję , która z góry wiadomo , że obejmie znacznie więcej gospodarstw domowych niż ma to miejsce dziś czyli przy isntniejącej drodze startowej

– hałas, który wg. symulacji ARUP przy ilości lotów z 2016 jest lekko poniżej norm, a coroczny wzrost ruchu o 15% na pewno spowoduje
przekroczenie tej normy już lub w najbliższym czasie. Proszę tez dodać, że w 2018 r. ponad 30% startów była na stronę wschodnią, w
zwiazku z tym mapa oddziaływania hałasu podana w raporcie jest tendencyjnie fałszywa – spaliny -kilkaset ton rocznie pyłów (5 razy mniej emituje nasza cała gmina)
– słupy oświetleniowe
– zagrożenie katastrofą lotniczą
– utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania na terenach zamieszkałych, a nie jak się praktykuje na nieużytkach i gruntach zielonych. (tutaj podam tylko, ze w Gdańsku ludzie mogą się starać na odszkodowania od 10-20% wartości nieruchomości – bo się słabo zorganizowali)
– konflikty społeczne: podać informacje o proteście, petycjach, uchwałach Rady Gminy
– remonty dróg startowych odbywają się na innych lotniskach jako jedyne alternatywy, a lotniska tamtejsze nie tracą połączeń i remontują Ds w 5 tygodni
– jak ktoś ma uwagi środowiskowe nt. Uroczyska w Rząsce, doliny Mnikowskiej (Natura 2000), zanieczyszczenie wód itp.
– konstytucyjne prawo prawa do życia w bezpiecznym i czystym środowisku ponad interes spółki akcyjnej, podać przykłady, że oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, sortownie, schroniska dla zwierząt itp też są każdemu miastu potrzebne, ale lokowane są daleko poza terenami zamieszkałymi.