Wariant południowy drogi startowej.W dniu 6 października 2017 odbył się protest mieszkańców Balic, Rząski i Szczyglic.

Jak podaje gazeta wyborcza na zgromadzenie przyszło około 150 osób. Mieszkańcy na proteście skandowali „remont pasa albo południowy”.

Wariant południowy drogi startowej , który jest preferowanym przez wszystkich mieszkańców miejscowości zamieszkujących tereny wokół lotniska wariantem budowy drogi startowej  został odrzucony przez obecny zarząd lotniska w Balicach którego prezesem jest Radosław Włoszek. Znamienne jest to, że poprzedni zarząd na czele , którego stał Pan doktor Jan Pamuła postrzegał wariant południowy jako racjonalny co zostało także potwierdzone na spotkaniu jakie odbyło się w grudniu 2015 roku w siedzibie MPL Kraków Balice z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska i udziałem przedstawiciela firmy Owe Arup. Według szacunków nakłady finansowe jakie trzeba byłoby ponieść na wariant południowy nie różniły się znacznie od wariantów północnego oraz centralnego. Abstrahując od tego , który z wariantów jest najlepszy przyjrzyjmy się jakie zalety miałby wariant tzw południowy drogi startowej (zaznaczone na niebiesko). Na załączonym szkicu widać, że droga startowa miałaby 3200 metrów w przeciwieństwie do preferowanego wariantu północnego jest dłuższa o 400 metrów, co więcej jej konfiguracja zapewnia duży margines bezpieczeństwa na wypadek gdyby statek powietrzny wypadł z drogi startowej – niezamieszkałe tereny na przedłużeniu DS. Kolejnym ważnym i chyba najważniejszym elementem jest to, że wariant nie pogorszy klimatu akustycznego w pobliskich Mydlnikach a wręcz polepszy (linia zielona pokazuje że ścieżka zniżania samolotu jest oddalona bardziej na północ od obecnej – im dalej od lotniska tym większe oddalenie od gęstej zabudowy (linia czerwona). Pod względem środowiskowym jest to najlepsza obok remontu DS opcja ponieważ w największym stopniu omija zurbanizowane tereny. Wariant południowy ponad to pozwoli na pozyskanie nowych terenów pod inwestycje takie jak  nowy terminal , hangary , terminal cargo, jednym słowem wszystko to co w przyszłości będzie konieczne do zbudowania (kolor żółty) Niestety zaproponowany wariant północny nie gwarantuje możliwości rozbudowy na przyszłość. Nie mamy co się łudzić , że poprawi się komfort podróżnych przyjeżdzających na lotnisko własnymi samochodami, zapomnijmy o bogatej siatce połączeń czarterowych z Krakowa.
Reasumując propozycje Krakówairport są bardzo niekorzystne strategicznie ale przede wszystkim ekonomicznie w porównaniu do remontu DS. Po raz kolejny Małopolska najwyraźniej poprzez decyzje centralnych władz pozbawi mieszkańców naszego regionu możliwości rozwoju w kolejnych dekadach. Żałujemy , że duża część mieszkańców nabiera się  na sprytnie prowadzoną kampanię dezinformacyjną polegającą na przekonywaniu mieszkańców co do słuszności decyzji. Ta decyzja w naszej opinii przełoży się na sukces ale tylko zarządu i Prezesa MPL Kraków Balice jednak nie dla mieszkańców Małopolski. Już dziś widać wąskie gardła lotniska i jego otoczenia. Panie Prezesie jeśli Pan rzeczywiście działa samodzielnie to wzywamy do rewizji decyzji w przeciwnym razie zostanie Pan zapamiętany jako ktoś kto nieprzemyślanymi decyzjami zablokował możliwość rozwoju lotniska na przyszłość. 

Możliwy jest też wariant który opisywaliśmy jakiś czas temu. Wariant ten podobnie jak remont także jest do zaakceptowania przez lokalną społeczność.

Link: http://przyjaznelotniska.pl/aktualnosci/87-nowa-droga-startowa-lotnisko-krakow-balice/

Jedynym utrudnieniem dla tego wariantu jest to iż należałoby go budować w godzinach nocnych. Nie powinno to jednak stanowić problemu bo przy dobrej organizacji to przecież normalna rzecz w dzisiejszych realiach. Weźmy choćby niedawno zakończony remont pasa startowego na lotnisku Shannon w Irlandii gdzie prace prowadzono od Maja b.r w nocy przez pięć dni w tygodni. Link: https://www.rte.ie/news/munster/2017/1004/909746-shannon-runway/

Zatem można dokonać inspekcji placu budowy i uruchomić operacje na lotnisku w bezpieczny sposób. Niezależnie od powyższych rozważań nasz Stowarzyszenie uważa , że remont drogi startowej jest w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem.