Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach Pana Włoszka , w którym władze gminy wnioskują o budowę ekranów dźwiękochłonnych wokół płyty lotniska.

Z podobnym wnioskiem zwróciło się do władz lotniska nasze Stowarzyszenie. Poprosiliśmy o spotkanie w celu przedyskutowania tego zagadnienia jednak zabrakło i w tym względzie dobrej woli ze strony MPL. Nie odpowiedziano nam nawet na nasze pismo. Jest to kolejny przykład na lekceważący stosunek władz portu do mieszkańców zamieszkujących tereny wokół lotniska.