Z kwotą wpływów podatkowych na poziomie blisko 32 tys. zł na jednego mieszkańca, Kleszczów w woj. łódzkim pozostaje najbogatszą gminą w Polsce, tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. A jak ten wskaźnik się prezentuje w Gminie Zabierzów?

Coraz częściej w wypowiedziach mieszkańców gminy Zabierzów – zwłaszcza tych miejscowości , które zlokalizowane są w sąsiedztwie lotniska w Balicach , padają pytania o korzyści z funkcjonowania lotniska na terenie gminy.  Jeśli dokonamy porównania korzyści dla  mieszkańców gminy Zabierzów z tytułu działalności z korzyściami jakie ma mieszkaniec gminy Kleszczów. w woj. łódzkim to niestety Zabierzów przegrywa i to o rząd wielkości – liczby mówią same za siebie. Jeśli wziąć pod uwagę podobny zakres oddziaływania na środowisko tych dwóch przedsiębiorstw – w sensie negatywnym to MPL Kraków Balice pozostaje bardzo daleko w tyle jeśli chodzi o partycypację w dochodach podatkowych gminy Zabierzów. A program , który jest dumnie przez to przedsiębiorstwo nazywany „wspieramy naszych sąsiadów” jest według mieszkańców groteską. Poniżej Szanowni Państwo link do wyników 10 edycji tegoż konkursu:

http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/firma,c96/spoleczna-odpowiedzialnosc,c99/lokalna-spolecznosc,c331/konkurs-grantowy-wspieramy-sasiadow,c100/wyniki-10-edycji-konkursu-grantowego-wspieramy-sasiadow-2018,a2970.html

Powiększa się liczba mieszkańców, która wręcz żąda zaprzestania tych praktyk przez przedstawicieli samorządu gminy Zabierzów bo jak mówią, prowadzi to do patologii – „w ten sposób kupują sobie przychylność, sołtysów, radnych czy nawet kościoła”

Wracając jednak do liczb to Kleszczów zamknął rok podatkowy 2017 z kwotą wpływów podatkowych na poziomie blisko 32 tys. zł na jednego mieszkańca  , zaś w Gminie Zabierzów wskaźnik ten wyniósł tylko 2139 zł. Warto tu podkreślić, że źródłem wpływów w gminie Kleszczów są głównie dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (np. eksploatacyjnej), a także udziały we wpływach z CIT i PIT od wspomnianych przedsiębiorstw. W tej chwili gmina Zabierzów toczy batalię  w Komisji Europejskiej  ( jeśli informacje jakie posiada nasze są aktualne) o to , że MPL Kraków Balice niesłusznie nie płaci podatków dzięki nieprawidłowej interpretacji pojęcia określanego w ustawie prawo lotnicze jako „nielotniskowe części lotniska” .  Spółka błędnie interpretuje prawo lotnicze oświadczając m.in w mediach, że wszelkie powierzchnie do których dostęp jest kontrolowany są zwolnione z podatku od nieruchomości co jest oczywiście błędne gdyż ustawodawca doprecyzowując zapis wyraźnie określa definicję jednoznacznie tzn kontrolowane odnosi się do miejsc, do których mają dostęp tylko uprawnieni pracownicy lotniska – na przykład obsługa naziemna – temat ten szerzej opiszemy w osobnej publikacji.  Spółka zarządzająca lotniskiem podkreśla także bardzo często swą rolę jako pracodawcy. Na skrzynkę mailową Stowarzyszenia po tzw spotkaniach informacyjnych napłynęło kilkanaście wiadomości z prośbą o opisanie stanu faktycznego. Według tych osób głoszone przez Zarząd lotniska dane o zatrudnieniu nie odzwierciedlają rzeczywistości bo jak piszą do nas mieszkańcy, którzy pracują na lotnisku, ich warunki zatrudnienia się pogarszają a to za sprawą zwalniania i zatrudniania przez firmy trzecie na tych samych stanowiskach za wynagrodzenie często o połowę mniejsze i często na tzw. umowach śmieciowych.