W zawiadomieniu do CBA prawnicy skupili się wyłącznie na prawnych aspektach sprawy natomiast pytania, które otrzymujemy od Państwa skłaniają do wielu pytań o motywy takiego działania – co będzie zapewne jednym z elementów dochodzenia oficerów CBA. W tej sprawie jednak najbardziej zaskakuje to, iż w planie generalnym dla lotniska w Balicach podjęto próbę – nieumiejętną zresztą przemycenia wariantu budowy nowej drogi startowej tzw. Północnego.  Zacznijmy może najpierw od tego czym jest plan generalny. Plan generalny lotniska jest dokumentem, który wyznacza plan rozwoju lotniska na przynajmniej 20 lat (prawo lotnicze Art. 55 punkt 5)  W dokumencie określa się szereg elementów, które wpłyną na kształt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ale najważniejszą konsekwencją wprowadzenia planu generalnego jest obowiązek dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku takiego planu jego utworzenie (art. 55 punkt 9) W przypadku lotniska w Balicach Plan Generalny został zatwierdzony przez Ministra Andrzeja Adamczyka w oparciu o wariant północny 10 miesięcy przed wydaniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji, która na dzień dzisiejszy nie jest decyzją prawomocną ponieważ została zaskarżona przez uczestników postępowania a także przez Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska. Kuriozum jest to, że Minister Adamczyk zatwierdza Plan Generalny w sytuacji gdy jednym z najważniejszych elementów jest budowa nowej drogi startowej, której realizacja jest przedmiotem analizy RDOŚ, co więcej RDOŚ nie zdecydował, który z przedłożonych wariantów budowy dróg startowych (wariant północny , wariant centralny) zostanie finalnie zatwierdzony przez organ. Gdyby Plan Generalny nie determinował obowiązku zmiany w miejscowych planach wówczas można byłoby powiedzieć, że Przedsiębiorstwo – tu MPL Kraków Balice spółka z o. o.  zatwierdziło sobie dokument według, którego po spełnieniu określonych przepisami warunków przystąpi do jego realizacji. Tu jednak nie ma mowy o takim scenariuszu bo jak wspomniano na wstępie zatwierdzenie Planu Generalnego wprowadza obowiązek dokonania zmian w MPZP. Dla uważnego czytelnika będzie więc jasne, że mamy do czynienia z działaniami, które nie powinny mieć miejsca. Czy osoby , które przeforsowały taki tryb postępowania nie były świadome konsekwencji ? Wyobraźmy teraz sobie , że urzędy w Krakowie i gminach ościennych zareagowały na wezwania i dokonały zmian w MPZP (wiemy , że takie naciski są)  a RDOŚ Kielce wyraził zgodę na wariant centralny. W takiej sytuacji rzecz jasna cały Plan Generalny Lotniska w Balicach kwalifikowałby się wyłącznie do kosza a co gorsza zmiany w miejscowych planach i koszt tych zmian także do kosza. Nie mamy wątpliwości , że wnioskodawcy planu generalnego lotniska w Balicach , z góry wiedzieli jaki być wynik postępowania (sic!) Mieszkańcy słusznie więc pytają czy w naszym kraju urzędy to instytucje teoretyczne.

Będziemy cierpliwie czekać na odpowiedź CBA , pewnym jest zaś to , że jeśli CBA odmówi wszczęcia postępowania to będzie to oznaczać, że faktycznie żyjemy w państwie teoretycznym. Kiedy rozmawiamy z przedstawicielami mediów słyszymy stwierdzenia , że może to być afera większa niż Amber Gold. Jedno jest pewne wyczerpiemy wszelkie dostępne prawnie środki aby ujawnić nieprawidłowości jakie dokonują się w tej sprawie.


W tej bardzo zawiłej sprawie mamy kilku aktorów: MPL Kraków Balice ,
Ove Arup, RDOŚ Kielce, Ministerstwo Infrastruktury reprezentowane przez Ministra Andrzeja Adamczyka i v-ce ministra Wilda, Małopolski Urząd Marszałkowski, które posiada 22,73 % udziałów w spółce (źródło: http://bip.krakowairport.pl/index.php?id=57,0,0) reprezentowanego obecnie przez Marszałka Witolda Kozłowskiego. Postawimy poniżej kilka
pytań, na które być może CBA powinno szukać odpowiedzi:

1.      Czy Ove Arup & Partners International Ltd reprezentując interesy spółki MPL Kraków Balice sp. z o. o. powinna była przedkładać koncepcję Planu Generalnego opartego na wariancie północnym drogi startowej pomimo tego, że był jeszcze przedmiotem rozpatrywania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach i czy poinformowała spółkę o możliwych konsekwencjach dla podatnika.

2.      Czy były naciski na Ove Arup & Partners International Ltd aby w koncepcji Planu Generalnego umieścić wariant północny drogi startowej

3.      Czy Zarząd MPL Kraków Balice sp. z o. o.  miał świadomość ryzyka związanego z odrzuceniem nieprzyjęciem raportu oddziaływania na środowisko a więc w konsekwencji konieczności unieważnienia planu generalnego dla lotniska w Balicach

4.      Czy udziałowcy MPL Kraków mieli świadomość sytuacji – jak wyżej w punkcie 3.
5.      Czy Minister Andrzej Adamczyk nie był zorientowany o
faktycznej sytuacji w szczególności o tym, że wariant północny drogi
startowej jest jeszcze przedmiotem procedowania przez RDOŚ Kielce
6.      Czy RDOŚ Kielce prawidłowo zareagowała na wezwanie stron postępowaniach o możliwych konsekwencjach decyzji zatwierdzenia planu generalnego dla lotniska w Balicach
7.      Dlaczego RDOŚ Kielce zignorował wezwania stron postępowania, które dowodziły, że wariant centralny środowiskowo jest korzystniejszy od wariantu północnego zwłaszcza, że strony postępowania używały kryterium Ove Arup takiego, że zmiana kierunku nalotu w stosunku do obecnej drogi startowej odsunie ruch lotniczy od gęsto zabudowanych osiedli Krakowa oraz innych miejscowości i terenów i przyrodniczych chronionych – to wariant centralny bardziej spełnia to kryterium!
To oczywiście tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi nie znamy

Będziemy cierpliwie czekać na odpowiedź CBA , pewnym jest zaś to, że jeśli CBA odmówi wszczęcia postępowania to będzie to oznaczać, że faktycznie żyjemy w państwie pozornego prawa i sprawiedliwości. Kiedy rozmawiamy z przedstawicielami mediów słyszymy stwierdzenia , że może
to być afera większa niż Amber Gold, która dzieje się pod oknami pani poseł Wasserman, która będąc poinformowana o sprawie zupełnie ją
zignorowała podobnie jak i inni posłowie parlamentu krajowego i parlamentu Europejskiego z ramienia Zjednoczonej Prawicy.