Polityczna decyzja RDOŚ Kielce

Polityczna decyzja RDOŚ Kielce

Mieszkańcy nie mają wątpliwości. RDOŚ Kielce wydając decyzję uległ naciskom potężnemu lobby lotniczemu i politykom, którzy działają także na rzecz lobby a nie środowiska i społeczeństwa. To bardzo zła wiadomość dla mieszkańców – także mieszkańców Krakowa....