Spotkanie w MPL 02.12.2015

Spotkanie w MPL 02.12.2015

Spotkanie w MPL 02.12.2015 Według informacji jakie uzyskaliśmy na spotkaniu, warianty pasów startowych zostały opracowane wiosną b.r. i są obecnie przedmiotem opiniowania i zatwierdzania przez organy korporacyjne spółki (Walne Zgromadzenie Wspólników). Warianty...
List do MPL

List do MPL

Uważamy, że niedostatecznie albo w ogóle władze lotniska nie uwzględniły możliwości zablokowania inwestycji już na etapie postępowania środowiskowego. Z informacji jakie juz posiadamy wynika, że decyzja środowiskowa zostanie oprotestowana przez stowarzyszenia z...