Pogląd Przyjaciela Sądu

Pogląd Przyjaciela Sądu

Kraków, dnia 1 marca 2017 r. roku Sąd Najwyższy Izba Cywilna Sygn. akt.: I CSK 440/15     POGLĄD PRZYJACIELA SĄDU (AMICUS CURIAE) WSTĘP. Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska z siedzibą w Krakowie w zakresie celów statutowych zajmuje się ochroną środowiska...