Osiągnięcia

Osiągnięcia

Nasze stowarzyszenie działa od maja 2015 roku chociaż nieformalnie wielu z naszych członków udzielało się w innych organizacjach o podobnym profilu działalności. Pomimo , tak krótkiego stażu możemy się pochwalić kilkoma małymi osiągnięciami jak na przykład sprawa...