Osiagnięcia

Nasze stowarzyszenie działa od maja 2015 roku chociaż nieformalnie wielu z naszych członków udzielało się w innych organizacjach o podobnym profilu działalności. Pomimo , tak krótkiego stażu możemy się pochwalić kilkoma małymi osiągnięciami jak na przykład sprawa nazwy przystanku kolejowego przy lotnisku w Balicach. Według pomysłu przedstawicieli Krakówairport przystanek ten miał się nazywać Krakówairport. Większa część radnych gminy Zabierzów zagłosowała przeciwko przyjęciu takiej uchwały jednak po naciskach prezesa Jana Pamuły miesiąc po odrzuceniu uchwały poddano ja ponownie pod głosowanie i tym razem została przyjęta. Nasze stowarzyszenie podjęło szereg działań z zamiarem unieważnienia tejże uchwały argumentując, że po pierwsze jest niezgodna z prawem a po drugie jest ukłonem tylko wobec zagranicznych turystów. Zaproponowaliśmy polską nazwę poprzedzoną – jak to się praktykuje na lotniskach zachodniej Europy nazwą w języku angielskim umieszczoną w nawiasach. Niestety nasza argumentacja nie wystarczyła Wojewodzie Małopolskiemu, dopiero Pan Daniel Korolko – Dyrektor Projektu ds. Zarządzania Operacyjnego i Regulacji Prawnych z Polskich Linii Kolejowych S.A. przyznał zgodnie, że nazwa przyjęta w uchwale byłaby niezgodna z polskim prawem (ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999) ) Nasze stowarzyszenie uznało także , że taka nazwa byłaby na pewno niezrozumiała dla części polskich turystów. Władze lotniska natomiast uzasadniając obcojęzyczną nazwę przystanku podały iż jest to konieczne ze względu na dobro zagranicznych turystów.

Równolegle prowadzimy szereg innych przedsięwzięć związanych z działalnością lotnisk w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach-Pyrzowicach o czym na pewno Państwa poinformujemy.