Programy i działania

Lotnisko wznowiło działania mające na celu doprowadzenie do budowy nowej drogi startowej:

– wznowienie procedury budowy NDS w RDOŚ Kielce
– procedowanie budowy terminala paliwowego na obszarze zlewni potoku Olszanickiego i rzeczki Rudawy w RDOŚ Kraków
– gęstniejąca siatka połączeń lotniczych, która generuje coraz większą ilość lotów/startów i lądowań/ w porze nocnej 23-6.
To wszystko sprawia, że rośnie negatywny wpływ lotniska na mieszkańców. Każdy obywatel RP ma prawo do ochrony przed nadmiernym hałase. Będziemy domagać się egzekwowania tego prawa.
Jak Państwo pamiętacie, zaangażowanie znacznej liczby osób, pozwoliło na unieważnienie przygotowanego przez lotnisko raportu oddziaływania na środowisko. To jest najwłaściwszy moment w całym procesie inwestycyjnym, w którym można zatrzymać inwestycję.
Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska będzie, tak jak poprzednio, prowadziło działania przewidziane prawem przeciwko budowie nowej drogi startowej. Planujemy, jak dotychczas, korzystać ze wsparcia kancelarii prawnej, z tego względu korzystając z ich doświadczenia jak również mając na uwadze skuteczność podjętych działań
Nasza obrona jest możliwa tylko przy dobrze zorganizowanym wsparciu wszystkich z Państwa, którym zależy na dobru naszych sołectw.  Niniejszym prosimy Państwa o:
– o bieżące śledzenie informacji publikowanych na stronie Stowarzyszenia przyjaznelotniska.pl
– wpłatę środków na prowadzenie spraw prawnych
– informowanie Zarządu Stowarzyszenia o wszystkich informacjach medialnych i prawnych, które mogą mieć wpływ na nasze działania.
Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska
39 1600 1198 1884 1333 3000 0004
z opisem: wpłata na działalność statutową.Ponieważ nie będą to małe wydatki bardzo prosimy o mobilizację. Przewidywany budżet to co najmniej 10 tysięcy złotych na etapie przygotowawczym obejmującym bieżące śledzenie działań Lotniska i RDOŚ, powiadamianie organów, przygotowywanie analiz. Wiemy, że czasy są niełatwe dlatego będziemy apelować o wpłaty na zebraniach wiejskich, tablicach ogłoszeń, chcemy również dotrzeć do sołectw z Gminy Liszki.

Prosimy o wpłatę już teraz w granicach Państwa możliwości finansowych

Będziemy Państwa na bieżąco informować o działaniach i wydarzeniach.