Sprawozdania

INFORMACJA z dnia 20 październik 2021

Informujemy, że w dniu 23 listopada w domu ludowym w Szczyglicach odbędzie się walne zgromadzenie  Stowarzyszenia. Godzina rozpoczęcia 19:00.

porządek obrad:

1) wybór przewodniczącego i protokolanta,
2) głosowanie zmian w statucie
3) wybór członków zarządu
4) wybór członków komisji rewizyjnej

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska