Mieszkańcy gminy Zabierzów napisali list otwarty  do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w którym zarzucają ministrowi Adamczykowi brak wnikliwej analizy wobec przyjętego niedawno Planu Generalnego rozwoju lotniska w Balicach. Pod listem podpisało się kilkudziesięciu mieszkańców. Poniżej treść listu opublikowanego także w mediach.

List Otwarty

Sz. P. Andrzej Adamczyk Minister infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze, Ze zdumieniem przyjęliśmy, wiadomość iż zatwierdził Pan Plan Generalny dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. krakowskiego lotniska w sytuacji, kiedy nie została rozstrzygnięta kwestia budowy nowej drogi startowej – zwłaszcza, że obecnie toczy się postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. . Jest to sytuacja wręcz niepokojąca, kuriozalna tym bardziej, tym bardziej, że w piśmie z dnia 22 marca 2018 r. znak DL.I.470.151.2018.MP.2 pisze Pan, że MPL Kraków-Balice Airport jest spółką handlową , na rozwój której nie ma Pan wpływu. Pańska decyzja jest o tyle nie zrozumiała dla mieszkańców, że nie została uzgodniona z władzami miasta Krakowa. Zadziwia tak znaczna rozbudowa portu i tak znaczne (w perspektywie) planowane powiększenie ilości podróżnych w sytuacji, kiedy lotnisko znajduje się niespełna 10 km od zabytkowego zespołu Krakowa (klasa “zero”) wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to niezgodne z międzynarodowymi trendami, ogromnie krótkowzroczne, polega na angażowaniu publicznych środków w coś, co w niedalekiej przyszłości będzie musiało być poważnie ograniczane. Czujemy się w obowiązku poruszyć ten temat na forum publicznym gdyż w interesie mieszkańców Krakowa i przyszłych pokoleń jest to, w którym kierunku będzie rozwijał się Kraków. Dziś słyszymy bardzo wyraźny głos mieszkańców, którzy protestują przeciwko dalszej zabudowie Krakowa i zwracają uwagę na aspekty ekologiczne, a nie da się ukryć, że rozbudowa portu lotniczego wpłynie negatywnie na stan środowiska (zanieczyszczenie powietrza i wód opadowych), jak i zdrowia mieszkańców. .. Jaki jest więc pomysł na dalszy rozwój miasta? Jest logiczne, że wobec narastającej migracji ze wsi i małych miejscowości do dużych ośrodków miejskich, miasta – w tym szczególnie Kraków będą się rozrastać. Ze strategicznego punktu widzenia dalsze inwestycje w rozbudowę lotniska w Balicach wobec deficytu terenów pod inwestycje mieszkaniowe są pozbawione sensu i co więcej narażają podatnika na straty wymierne i niewymierne. Chcielibyśmy Panu przypomnieć , że już w roku 2017 lotnisko generowało ponad 90 ton pyłu PM 10 tyle samo pyłu PM 2.5 a tlenku węgla o trzy rzędy wielkości więcej – w załączeniu dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów 1 gdzie podano dokładne wartości emisji zanieczyszczeń przez lotnisko. Plan generalny zakłada zwiększenie dwukrotne ruchu na lotnisku w Balicach co przełoży się odpowiednio także na emisję zanieczyszczeń. Dziś Kraków bezskutecznie walczy ze smogiem , jak to się ma do planów rozbudowy ? Czy ktokolwiek konsultował to z mieszkańcami Krakowa, czy może uważa Pan , że trzeba postawić ich przed faktem dokonanym? Czy Pan ma świadomość, że niemal co drugie dziecko w Krakowie cierpi na różnego rodzaju schorzenia dróg oddechowych albo alergie i ta liczba rośnie ? Z przykrością stwierdzamy, że osobom ustalającym plan generalny zabrakło elementarnej wiedzy na temat planowania strategicznego bo w przeciwnym razie dostrzeżono by, że rozwój lotniska w Balicach jest z góry narażony na wiele przeciwności – dla MPL Kraków Balice olbrzymie odszkodowania a dla mieszkańców okolicznych miejscowości nieakceptowalny wzrost hałasu. Poza tym położenie lotniska i niedostępność terenu dla kolejnych inwestycji nie pozwoli na bezproblemową jego rozbudowę w przyszłości. Zaplanowane działania przyniosą pozorne korzyści i to tylko krótkoterminowo dla MPL Kraków Balice. Stracą na tym na koniec sami mieszkańcy Krakowa, którzy dziś duszą się w smogu oraz mieszkańcy aglomeracji krakowskiej, którzy za kwotę kilku miliardów złotych (istniejące i planowane wydatki) otrzymają lotnisko, które nie jest przyjazne dla pasażera. Prosimy w imieniu mieszkańców Krakowa i okolic o rewizję stanowiska. Planowany wydatek 1 miliarda złotych – być może nawet z pieniędzy podatników, jest nie do zaakceptowania. Za kwotę tą możliwe jest zbudowanie nowego lotniska pozbawionego wszystkich ograniczeń bieżącej lokalizacji i bez negatywnego wpływu na mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości lub dofinansowania słusznego projektu CPK. Prosimy o rewizję Pana stanowiska albo przynajmniej debatę publiczną gdyż zatwierdzony Plan Generalny nie został poddany kompleksowej ocenie wszystkich organów ale przede wszystkim mieszkańców Krakowa, którzy mają prawo do wypowiedzenia się czy prywatna spółka może tak mocno i za tak wysoką cenę ingerować w ich życie. Otrzymują: Prezydent Miasta Krakowa Urząd Gminy Zabierzów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Czytaj więcej: https://dziennikpolski24.pl/mieszkancy-zabierzowa-sprzeciwiaja-sie-rozbudowie-lotniska-w-balicach-napisali-w-tej-sprawie-list-do-ministra-infrastruktury/ar/13826478