Kilkadziesiąt decyzji o warunkach zabudowy na terenie Krakowa wydanych w ostatnich miesiącach przez krakowski magistrat nie jest zgodnych z zapisami Planu Generalnego precyzującego zamiary rozbudowy lotniska w Balicach. Przedstawiciele miasta twierdzą, że Plan Generalny nie był konsultowany z urzędem a finalny dokument nie został im przedstawiony.

Pisaliśmy już o braku strategi na rozbudowę lotniska w Balicch ale nie sądziliśmy, że tak szybko zmaterializuje się jedno z ryzyk czyli bałagan w procesie wydawania WZ i niekontrolowana ingerencja w plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa i gmin ościennych – głównie Zabierzowa i Liszek prawdopodobnie także w gminie Zielonki.   Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że nie może przekazać gminom całości masterplanu, bo to tajemnica gospodarcza. Ale miasto jest teraz narażone na odszkodowania właścicieli działek, którym być może trzeba będzie cofnąć „wuzetki”.

To kolejny przykład na arogancję władz MPL Kraków Balice a co gorsze wszystko za zgodą ministra Andrzeja Adamczyka. Zgodnie a art. 55. 9 na terenie objętym planem generalnym jest obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze względuu na bliskość lotniska od Krakowa plan generalny może obejmować sporą część Krakowa a to powoduje, że nie można uzyskać decyzji WZ – postepowanie o wz zostaje zawieszone z mocy ustawy o planowaniu przestrzennym art 62.2. tzn póki na tych terenach nie  bedzie mpzp nie da sie nic wybudowac (sic!)
Na tym etapie wpływa to na postępowania o pozwolenie na budowe w miejscach gdzie obowiązuje plan generalny lotniska wg Prawa Lotnicznego art 55. 9 w ternie taki  jest obowiązek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego! Podobno teren tego genelnego planu obejmuje sporą cześc Krakowa a to powoduje że nie można uzyskać decyzji WZ – postepowanie o wz zostaje zawieszone z mocy ustawy o planowaniu przestrzennym art 62.2  tzn dopóki na tych terenach nie  bedzie MPZP nie da sie nic wybudowac!  UM Krakowa przekazał swoje decyzje do SKO w celu ewentualnego stwierdzenia nieważności !!! Nie trzeba wyjaśniać, że dla ludzi , którzy rozpoczęli procedury projektowania i budowy to dramat.

Na ten temat możemy przeczytać także na stronie Gazety Wyborczej pod adresem:

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24676796,wuzetki-niezgodne-z-planem-generalnym-dla-lotniska.html