np „Walka o czyste powietrze to nie tylko bój jednej gminy, ale wspólna sprawa wszystkich podkrakowskich samorządów. Same regulacje dla Krakowa nie spowodowały, że w naszym mieście zniknął problem smogu, dlatego musimy podjąć wspólne działania – powiedział podczas konferencji prasowej Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050”

Z doniesień miedialnych wiemy, że Rada Gminy Zabierzów na sesji 26 marca ma zająć się projektem rezolucji w tej sprawie czyli ewentualnego wprowadzenia zakazu palenia węglem oraz drewnem. Ten temat wywołał w lokalnej społeczności wiele kontrowersji. Duża część mieszkańców wyraźnie mówi, że tworzone prawo nie traktuje wszystkich jednakowo. O co chodzi ? Chodzi o pomijanie kwestii szkodliwości lotniska, które oprócz chrobotwórczego hałasu generuje olbrzymie ilości rakotwórczych zanieczyszczeń. Inna podnoszona kwestia to zasadność ograniczania palenia drewnem – na to z kolei nie chcą się zgodzić właściele kominków, którzy jak mówią okresowo dogrzewają swoje domy w chłodniejsze dni. Nasze Stwowarzyszenie uważa , że absolutnie konieczne jest ograniczenie wszelkiej emisji, która ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Jednakże w tej sytuacji nie sposób nie dostrzec jak absurdalna jest to inicjatywa. Chce się zabronić niezbyt zamożnym ludziom palenia węglem i drewnem ale jednocześnie pozwala się na rozbudowę lotniska gdzie jak wiemy koncentracja zanieczyszczeń ze względu na spalanie paliwa jest kilkadziesiąt procent większa niż to ma miejsce w pozostałych fazach lotu gdzie następuje znaczna dyspersja zanieczyszczeń.

Fakty poparte liczbami

Aby nie być gołosłownym poniżej podajemy kilka fizycznych zależności, które pokazują z jaką skalą zanieczyszczenia ze strony lotniska mamy do czynienia. Zacznijmy zatem od podstawowej wiedzy, którą każdy za czytelników, który ukończył szkołę podstawową może zweryfikować. Ze znanych nam zależności fizycznych wiemy, że do spalenia 1 kg paliwa potrzebnych jest 15,27 kg powietrza. Wiemy , że 1 litr nie musi się równać 1 kg np. dla paliwa przyjmuje się jako współczynnik gęstości  0,75 kg na decymetr sześcienny. Zatem w powyższych zależności wynika, że do spalenia 1 litra benzyny potrzebnych jest 14 metrów sześciennych powietrza. Dalej bazując na informacjach producenta samolotu Boeing 737-800 (model samolotu w większości uzywany przez Ryanair, źródło na temat spalania na końcu tekstu) wiemy , że podczas operacji startu i wznoszenia ów samolot spala średnio 2300 kg paliwa. Można więc przyjąć , że produkty spalania większości z 2300 kg paliwa zostaną rozrzucone w odległości nie większej niż 10 km od lotniska w Balicach. Widać z powyzszego, że start jednego samolotu w Balicach klasy Boeing 737-800 zużyje około 3000 tys litrów paliwa lotniczego i 35 121 tys kg powietrza (2300×15,27=35 121) Co dla planowanych docelowo w planie generalnym lotniska około 200 startów na dobę daje nam odpowiednio 600 000 litrów (słownie: sześćset tysięcy litrów) i 7 024 200 kg powietrza niezbędnych do spalenia 600 000 litrów paliwa lotniczego tylko w ciągu doby przez 365 dni w roku (sic!)  A to wszystko tylko dla operacji startów samolotów. Jak to się zatem ma do spalania drewna w kominkach a nawet węgla ?

Korzyści dla środowiska a konsekwencje społeczne

Zasadne jest więc postawienie pytania czy aby pomysłodawcy nie pomylili grupy docelowej. Szanowni Państwo, świat jest już w dramatycznej sytuacji jeśli mowa o klimacie. Jako Stowarzyszenie uważamy, że transport lotniczy jest ważnym elementem naszego życia społecznego i gospodarczego. Nie możemy jednak udawać , że problemu nie ma. Kompromis jest konieczny i w związku z tym potrzebne są szerokie konsultacje społeczne jak dokonać transformacji do modelu, który przynajmniej zminimalizuje negatywne skutki oddziaływania transportu lotniczego na środowisko. Dziś tych konsultacji nie dość , że nie ma to jeszcze narzuca się mieszkańcom ograniczenia, które są nieadekwatne w stosunku do skali problemu przerzucając na nich winę za stan powietrza zapominając o większych emitentach. Liczymy więc, że Radni Gminy Zabierzów podejdą do zagadnienia w sposób adekwatny do sytuacji. Przede wszystkim powinny zostać wprowadzone skuteczne programy zapobiegające niestety powszechnemu dziś procederowi spalania śmieci lub innych niedozwolonych materiałów. Liczymy także, że Radni skorzystają z okazji i zaproponują własne propozycje w rezolucji, które mogą faktycznie się przyczynić do drastycznego obniżenia emisji zanieczyszczeń. Mogą to być na przykład gwarancje rządowe na preferencyjne ceny za ogrzewanie pompą ciepła. W innym razie będzie im trudno obronić mandat zaufania jakim obdarzyli ich mieszkańcy gminy. 

O sprawie dowiedziliśmy się od jednego z mieszkańców, który przekazał nam link do artykułu na stronie Love Kraków. Jak można zobaczyć opinie są różne ale w większości pokazują, że nie wszyscy jednakowoż oceniają wpływ palenia węglem i drewnem na stan powietrza w Krakowie.

Źródło: https://lovekrakow.pl/aktualnosci/zabierzow-chce-zakazu-palenia-weglem-i-drewnem_40270.html

W rozmowach – także tych z mediami, kiedy mówimy o ilościach spalanego paliwa przez startujący samolot spotykamy się z niedowierzaniem dlatego poniżej podajemy link do źródła czyli producenta samolotu Boeing 737-800

https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_4_08/article_05_3.html