Pyrzowice – Zakończenie terminu zgłaszania roszczeń o odszkodowanie Z dniem 15 września 2016 nastąpiło zakończenie dwuletniego terminu zgłaszania roszczeń o odszkodowanie do podmiotu zarządzającego portem lotniczym w Pyrzowicach – Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Przez ostatnie półtora miesiąca prawnicy współpracujący z naszym stowarzyszeniem spotykali się z mieszkańcami OOU i udzielali im bezpłatnych porad prawnych, dzieląc się bogatą wiedzą wynikającą z doświadczenia zdobytego przy prowadzeniu tego rodzaju spraw przeciwko portom lotniczym w Krakowie i w Warszawie. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców OOU, którzy zadawali wiele pytań odnośnie przysługujących im praw oraz samej procedury zgłaszania i dochodzenia swoich roszczeń. Pomimo dużej ilości zgłoszeń i ograniczonego czasu prowadzonych dyżurów, wszyscy zainteresowani uzyskali rzetelną informację prawną oraz profesjonalną pomoc w prawidłowym przygotowaniu zgłoszeń przysługujących im roszczeń, a większość z nich zleciła prowadzenie spraw w zakresie dochodzenia odszkodowania, nie wyłączając postępowania sądowego. W wyniku przeprowadzonej akcji udało nam się pomóc zapoczątkować ponad 40 spraw. Wartość objętych nimi roszczeń odszkodowawczych wynosi łącznie około 19 mln zł.