Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego kończy definitywnie kwestię budowy nowej drogi startowej na krakowskim lotnisku. Niestety nie jest to koniec kłopotów dla miasta Krakowa ponieważ przyjęty plan generalny dla lotniska został opracowany w oparciu o właśnie wariant tzw. północny drogi startowej. Aktualnie samorządy są w trakcie procesu dostosowywania planów przestrzennych (plan zagospodarowania przestrzennego) do planu generalnego. Jest bałagan a media milczą na ten temat.

W tej sprawie Stowarzyszenie interweniowało wielokrotnie m.in do mediów, MPL Kraków-Balice a także kierując zawiadomienie do Prokuratury – los tego postępowania nie jest nam znany – od czasu zawiadomienia nie otrzymaliśmy ani zawiadomienia o zawieszeniu ani o umożeniu. Zastanawiające jest także milczenie mediów po ogłoszeniu wyroku NSA. Nikt nie chce postawić zasadniczego pytania – kto poniesie konsekwencje za wprowadzenie bałaganu w planie przestrzennym dla miasta Krakowa.

Wyjaśniamy, że Plan Generalny lotniska jest dokumentem wiążącym prawnie lokalny samorząd w taki sposób, że wpływa na charakter zabudowy zabudowy. W tym przypadku, spółka zdecydowała się wprowadzić do planu generalnego konkretny wariant – północny, który nie miał zgody organu środowiskowego na realizację w chwili wprowadzenia planu generalnego. Spowodowało to, conajmniej przedwczesne dla miasta Krakowa i sąsiednich gmin, uruchomienie procedur dostosowania planów miejscowych do planu generalnego lotniska.

Brak reakcji mediów, pomimo zgłaszanych przez nas wad w planie generalnym może być tłumaczony chyba tylko w ten sposób, że przekaz medialny ze strony spółki zarządzającej lotniskiem o nieuchronności uzyskania zgody na realizację wariantu północnego był tak silny, że nawet media uwierzyły, że to tylko formalność. Tymczasem zmaterializowało się ryzyko , które było dostrzeżone przez amatorów a zupełnie zignorowane przez profesjonalistów.

Teraz należy zadać zasadnicze pytanie, kto wyprostuje wprowadzony do obrotu prawnego bałagan?
Czy deweloperzy, którym odmówiono realizacji inwestycji o zakładanych przez nich parametrach nie zwrócą się do sądów o odszkodowania?
Czy prywatni inwestorzy, którym wstrzymano decyzje nie zwrócą się do sądów o odszkodowania ?

Odpowiedzi na te pytania nie znamy ale bezwględnie powinny być przedmiotem weryfikacji