Zarząd spółki Centralny Port Komunikacyjny przedstawił koncepcje przebiegu tras szybkiej kolei. Opinie są mocno podzielone. Część mieszkańców rozumie potrzebę budowy takiej kolei inni zdecydowanie negują zasadność inwestycji. Jest także spora grupa, która uważa, że można budować ale z uwzględnieniem interesów mieszkańców, których ta inwestycja dotknie.

Na początek kilka faktów. Cała inwestycja będzie realizowana na podstawie specustawy (zapowiedź takiej specustawy: link, która w przypadku lotnisk jest bardzo niekorzystna dla tych właścicieli nieruchomości, którzy zostaną objęci procedurą wywkupu. Wynika to ze sposobu wyliczania wartości nieruchomości, który calkowicie pomija wartość rynkową ale uwaga każdy kto niezgodzi się z wyceną będzie miał prawo skierować pozew do sądu. Z dużym prawdopodobieństwiem podobnie  będzie w przypadku wykupu nieruchomości pod trasy szybkiej kolei. Na przykładzie konfliktu z władzami zarządzu lotniska w Balicach, można śmiało postawić tezę, że mieszkańcy nie mają co liczyć na państwowe instytucje odpowiadające za decyzje środowiskowe . Na przykładzie właśnie lotniska w Balicach i forsowanej przez zarząd budowy nowej drogi startowej mieszkańcy się przkonali, że organy jak np RDOŚ Kielce okazały się być wręcz obrońcą lotniska w postępowaniu. Pomimo wielu dodowdów w sprawie zgłoszonych przez strony postepowania zespół kierowany przez Pana Jacka Opalę z RDOŚ Kielce wydał pozytywną zgodę na realizację inwestycji. Co więcej wydał także zgodę na realizację w trybie natychmiastowej wykonalności. Mieszkańcy się odwołali od decyzji do GDOŚ w Warszawie ale dyrekcja celowo wstrzymuje się z podjęciem decyzji a inwestor czyli MPL Kraków Balice sp. z o. o.  kontynuuje proces inwestycyjny. Obowiązujące w Polsce prawo pozwala w takich przypadkach na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Strony wprawdzie będą mieć możliwość skierowania sprawy do sądów ale jeśli inwestycja będzie już zaawansowana na tyle, że wstrzymanie oznaczałoby straty dla inwestora sądy zazwyczaj nie nakazują jej wstrzymania. Takie właśnie o to prawo obowiązuje w naszym Polskiej Rzeczypospolitej. Niestety nawet Prawo i Sprawiedliwość nie zna sprawy a więc nie może tego naprawić. Jest to rzecz jasna także kwestia etyki w biznesie. Każdy menadżer, ma do wyboru:

  1. Nastawienie tylko na zysk nawet kosztem innych
  2. Zysk dla firm ale zgodny z zasadami etyki w biznesie lub jak niektórzy biznesmeni pokazują działania w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi

Co do zasady jednak idea budowy CPK (Centralny Port Komunikacyjny) jest w naszej ocenie bardzo dobrą decyzją. Wymaga to jednak dalszych decyzji, o których będziemy pisać już wkrótce.