Informacja o posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Małopolskiego z dnia 29.07.2020

Przypomnieć należy, że Petycja została złożona do Urzędu w dniu 24.01.2020, a Sejmik Wojewódzki uchwalił program ochrony przed hałasem na posiedzeniu w dniu 24.02.2020. Radni nie mieli możliwości zapoznania się z petycją przed głosowaniem, gdyż przewodniczący Komisji p. Wójcik (PiS) schował petycję do szuflady i to dosłownie. Prawo nakazuje niezwłoczne upublicznienie petycji na stronie internetowej urzędu, do którego petycję zgłoszono. Do dnia obrad komisji niestety nie ukazała się.

Prawo również nakazuje rozpatrzenie petycji niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. Zważywszy, że petycja dotyczyła bezpośrednio głosowanego miesiąc później Programu Ochrony przed hałasem należy uznać, że brak niezwłocznych działań Przewodniczącego Komisji miał na celu dezinformację wszystkich radnych Sejmiku Małopolskiego., co mogło mieć znaczący wpływ i na dyskusję i na samo głosowanie.

Rozpatrzenie przez Komisję petycji 6 miesięcy po jej złożeniu należy traktować jako celowe lekceważenie społeczeństwa.

Posiedzenie Komisji odbywało się zdalnie. W komisji zasiadają:
Przewodniczący komisji: Andrzej Wójcik – PiS (członek Komisji Ochrony Środowiska)
I wiceprzewodniczący komisji: Robert Bylica – PiS (przew. Komisji Ochrony Środowiska)
II wiceprzewodniczący komisji: Anna Mikosz – PiS
Członkowie komisji: Stanisław Barnaś – PSL
Piotr Lachowicz – PO, KO

W punkcie dotyczącym rozpatrzenia petycji Przewodniczący Komisji – udzielono głosu stronie Stowarzyszenia. Prawnik oraz dwóch członków Stowarzyszenia przedstawili argumenty i prawne i społeczne, które mają związek ze sprawą. Dalej wypowiedzieli się członkowie Komisji i pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska m.in  Pani Karolina Laszczak – Dyrektor Departamentu Środowiska, która oznajmiła, że procedura konsultacji społecznych i głosowania przebiegła zgodnie z prawem. Pani Karolina Laszczak minęła się daleko z prawdą. Odbyło się tylko jedno spotkanie i to nie konsultacyjne – na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia na którym spotkaniu oznajmiono tylko zamiar wprowadzenia programu. Konsultacje ze społeczeństwem się nie odbyły ponieważ nie dano im takiej możliwości (zachęcamy Panią Dyrektor do słownika języka polskiego aby zapoznała się ze znaczeniem słowa konsultacje społeczne  – tu link do prawidłowo przeprowadzonej procedury i co powstaje w ich wyniku – to powinien być też sygnał dla potencjalnych wyborców w przyszłości na wypadek gdyby Pani Karolina Laszczak zechciała rozpocząć karierę polityczną w samorządzie – brak kompetencji). Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie stanowisko Komisji. Przedstawiciele Stowarzyszenia nie mieli prawa riposty, nasze połączenie uniemożliwiało już zabierania głosu jedynie odsłuch. Nie przekazano nam przed jak i w trakcie obrad głosowanej Uchwały. Tak więc Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji rozgrzeszyła samą siebie z trybu rozpatrywania Petycji, nie uwzględniła głosu mieszkańców i jej reprezentantów.
W toku wypowiedzi radnych i pracowników można było:
– usłyszeć głos opozycji, że to niepoprawne, że petycja nie jest opublikowana
– że program nie może zaproponować dłuższej ciszy nocnej, bo takie ograniczenia wymagają lat na przód planowania lotniska. Jest to oczywista nieprawda, gdyż jeszcze 2-3 lat temu nie było innych lotów w porze nocnej poza ostatnimi połączeniami dnia z Warszawą, Monachium i Frankfurtem, a lotnisko przed okresem pandemii chwaliło się publicznie otwieraniem nowych połączeń, które w ilości ok. 35 połączeń weszły w czas ciszy nocnej.
Co więc uchwaliła Komisja, która miała przygotowany dokument:

W związku z powyższym Marszałek Województwa Małopolskiego nie zarekomendował rozszerzenia godzin ciszy nocnej wnioskowanych zarówno w petycji złożonej w dniu 24 stycznia 2020 r. (cisza nocna w całej porze nocnej, tj. w przedziale czasowym od 22:00 do 06:00), jak i w korespondencji z dnia 25 marca 2020 r. zawierającej modyfikację/uzupełnienie postulatów zawartych w petycji (cisza nocna w przedziale czasowym od 23:00 do 6:00 w dniach poniedziałek-piątek oraz od 22:00 do 06:00 w dniach sobota-niedziela). Marszałek Województwa Małopolskiego zaznaczył jednak, iż rozszerzenie ciszy nocnej będzie przedmiotem analiz przy aktualizacji Programu, która – zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska – wymagana jest w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM, po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie oraz przeprowadzeniu analizy petycji podziela stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego. Mając na uwadze ustalony powyżej stan faktyczny oraz przedstawione uzasadnienie faktyczne i prawne, Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną i w związku z tym występuje do Sejmiku WM z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie.

Widać więc, że komisja nie była władna podejmować nawet samodzielnie żadnej uchwały, Marszałek województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski z góry narzucił odrzucenie petycji. Jako obywatele RP uważamy, że Sejmik jako organ ustanawiający lokalne prawo działa w interesie podmiotu prywatnego, którego Sejmik jest udziałowcem, co jest niesprawiedliwe i niemoralne. Trzeba jasno powiedzieć, że wszystkie kluczowe pozycje w komisjach i władzach Sejmiku są obsadzone przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Ich działania z nazwą partii nie mają absolutnie nic wspólnego. Po wszystkich dostępnych dotychczas możliwościach prawnych Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska i mieszkańcy okolic lotniska są zdeterminowani do przeprowadzenie permanentnych protestów ulicznych jak tylko zagrożenie pandemią Corona-19 wirusa będzie na to pozwalało.

Szanowni mieszkańcy dzięki wskazanym wyżej osobom będziecie mieli Państwo prawo do snu tylko przez 4 godziny na dobę