Po ogłoszeniu przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny ruch na stronie Stowarzyszenia Przyjazne Lotniska zdecydowanie się zwiększył. Bardzo ciekawe jest również to, że ilość odwiedzających zmieniła się również ze względu na udział województw

Do niedawna największy udział odwiedzających mieli mieszkańcy województwa małopolskiego dalej mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego. Od kilku dni obserwujemy natomiast stałą tendencję zwiększania się ruchu z innych województw , który jak sądzimy jest efektem ogłoszenia programu budowy kolei dużych prędkości. Szybka kolej dzięki budowie tzw szprych połączy dotychczas wykluczone obszary naszego kraju z CPK. Największą niespodzianką jest jednak gwałtowny wzrost odwiedzin z województwa łódzkiego. Proporcje zatem zostały zmienione, poniżej procentowy i ilościowy wskaźnik odwiedzin z 3 dni (10 marca do 12 marca)

Po nazwie województwa ilość unikalnych odwiedzin (licznik pomija odwiedzających powtórnie) oraz w nawiasie procentowy udział wobec wszystkich odwiedzin.

Lodz Voivodeship 1299 (39.94%)
Lesser Poland Voivodeship 1021(33.12%)
Masovian Voivodeship 760 (24.68%)

Otrzymujemy bardzo dużo zapytań od osób, których inwestycja budowy CPK będzie w jakiś sposób dotyczyć jak również osób zainteresowanych tematyką. Informujemy, że po zebraniu rzetelnego materiały będziemy udzielać informacji. Wzrost wskaźników odwiedzających może sugerować, że osoby zainteresowane poszukują alternatywnych źródeł pozyskania informacji w celu uwiarygodnienia informacji przekazywanych przez pełnomocnika rządu d.s budowy CPK ale przede wszystkim informacji przekazanych podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami miejscowości przez które przebiegać będzie trasa szybkiej kolei do CPK. Analiza ponad to pokazuje, że najczęściej odowiedzający zadają zapytania takie jak: wysokość odszkodowań , zasady udzielania odszkodowań, komu należy się odszkodowanie, szerokość korytarza szybkiej kolei, specustawa CPK, CPK kiedy ruszą prace, szybka kolej harmonogram budowy, szybka kolej dokładna mapa, pomoc prawna CPK