W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa (COVID-19) i zaleceniami Pana Premiera Morawieckiego odnośnie imprez masowych oraz kierując się zdrowym rozsądkiem wezwaliśmy mieszkańców sąsiadujących z lotniskiem w Balicach do odroczenie protestów.

Mieszkańcy zdecydowali się na organizację protestu przed lotniskiem w Balicach po skandalicznych ich zdaniem decyzjach organów środowiskowych (RDOŚ Kielce) oraz późniejszego wprowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego programu ochrony przed hałasem. Jak mówią zgodnie mieszkańcy program chroni interesy lotniska a szkodzi im samym. Uważają, że drastycznie pogorszy się i tak zły już klimat akustyczny na terenach miejscowości przyległych do lotniska w Balicach. Mieszkańcy bardzo się zawiedli przede wszystkim na Panu Prefesorze Janie Dudzie, który pełni funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Mimo licznych argumentów wszystkie zostały odrzucone. Mieszkańcy są załamani sposobem w jaki zostali potraktowani i mówią, że Urząd Marszałkowski jako kolejna instytucja stanęła po stronie lobby lotniczego.

Mieszkańcy rozumiejąc powagę sytuacji wstrzymali się z organizacją protestów, które tym razem mają przybrać formę cykliczną.